سبزیجات

Showing all 23 results

  • مرتب سازی بر اساس :
ریحان (بسته ای)
فروشنده : بازار وصال
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
2,500 تومان
اضافه به سبد
اسفناج (بسته ای)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد
اسفناج آماده طبخ
فروشنده : فروشگاه سبزینه
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
8,000 تومان
اضافه به سبد
برگ چغندر (بسته ای)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد
پیازچه (بسته ای)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
2,500 تومان
اضافه به سبد
تربچه سفید (بسته ای)
فروشنده : بازار وصال
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد
تربچه قرمز (بسته ای)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد
تره (بسته ای)
فروشنده : بازار وصال
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد
تره شاهی (بسته ای)
فروشنده : بازار وصال
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد
جعفری (بسته ای)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
2,000 تومان
اضافه به سبد
جعفری آماده طبخ
فروشنده : فروشگاه سبزینه
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
8,000 تومان
اضافه به سبد
حلبه (بسته ای)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد
سبزی آشی
فروشنده : فروشگاه سبزینه
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
8,000 تومان
اضافه به سبد
سبزی پلویی
فروشنده : فروشگاه سبزینه
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
8,000 تومان
اضافه به سبد
سبزی چغندر
فروشنده : فروشگاه سبزینه
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
8,000 تومان
اضافه به سبد
سبزی خورشتی
فروشنده : فروشگاه سبزینه
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
8,000 تومان
اضافه به سبد
سبزی شوید
فروشنده : فروشگاه سبزینه
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
8,000 تومان
اضافه به سبد
سبزی کوکو
فروشنده : فروشگاه سبزینه
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
8,000 تومان
اضافه به سبد
سبزی ماهی
فروشنده : فروشگاه سبزینه
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
8,000 تومان
اضافه به سبد
شوید (بسته ای)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد
کرفس
فروشنده : تره بار فرحانی
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
5,000 تومان
اضافه به سبد
گشنیز (بسته ای)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد
نعنا (بسته ای)
فروشنده : بازار وصال
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
1,500 تومان
اضافه به سبد